Współpraca transgraniczna SPZOZ w Łukowie

Współpraca transgraniczna SPZOZ w Łukowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie nawiązał współpracę z Lwowskim Obwodowym Szpitalem w Winnikach. Obie placówki wspólnie ubiegają się o 2,5 mln euro na zakup sprzętu medycznego. W dniu 28 czerwca 2017 r. została podpisana dokumentacja  aplikacyjna dla projektu: "Nowoczesna kardiologia i rehabilitacja w ortopedii i neurologii w ramach transgranicznej współpracy Szpitala w Łukowie i Szpitala w Lwowie-Vynnykach". W ramach projektu wdrożone zostaną nowe usługi medyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej  polskiego partnera projektu poprzez utworzenie nowoczesnej i modelowej pracowni hemodynamiki, nowe usługi medyczne w zakresie podstawowej diagnostyki kardiologicznej, co wpłynie na powstanie Oddziału Kardiologii we lwowskim szpitalu oraz uruchomienie procesu rehabilitacyjnego poprzez powstanie Centrum Rehabilitacji po stronie partnera ukraińskiego. Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie kardiologii i rehabilitacji świadczonych w obszarze transgranicznym szpitali oraz poprawa zdrowia i życia mieszkańców. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie poziomu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przedzawałowych, jak i pacjentów pozawałowych, a także dysfunkcji narządów ruchu. Realizacja projektu ma doprowadzić do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium, wdrożenia nowoczesnych metod prowadzących do pełnego wyleczenia, obniżenia kosztów społecznych i finansowych leczenia chorób oraz wydłużenia czasu życia mieszkańców Regionu Lubelszczyzny oraz Obwodu Lwowskiego.

 

Źródło: SPZOZ w Łukowie

 

Powrót