Urząd Skarbowy w Łukowie laureatem ogólnopolskiego konkursu

Urząd Skarbowy w Łukowie laureatem ogólnopolskiego konkursu

Po raz piętnasty urzędy skarbowe poddały się ocenie przedsiębiorców w ramach organizowanego przez Business Centre Club i Ministerstwa Finansów,  konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Ten zaszczytny tytuł otrzymało 70 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców, w tym 6 z Województwa Lubelskiego. Laureatem konkursu został również  Urząd Skarbowy w Łukowie. Finał XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" odbył się 28 czerwca 2017 roku w siedzibie BCC w Warszawie. Certyfikat „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" przyznawany jest na rok. Urząd Skarbowy w Łukowie, jako jeden z  nieliczny w kraju, nagradzany jest przez przedsiębiorców od pierwszej edycji konkursu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali również na rzeczy, które powinny być zmienione, sugerowali m.in.: wydłużenie czasu pracy urzędów; zwiększenie liczby miejsc parkingowych; zapewnienie dyskrecji podatnikowi podczas omawiania jego indywidualnych spraw; zwiększenie ilości spraw, które można załatwić przez Internet; organizowanie większej ilości szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przepisów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej; wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach pilnych; podawanie więcej informacji zawartych w wezwaniach do urzędu; umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji pracownikom niższych szczebli; skrócenie okres oczekiwania na interpretację przepisów; umożliwienie obsługiwania biur rachunkowych poza kolejnością. Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

 

Źródło: www.lubelskie.kas.gov.pl

 

Powrót