Wystawy w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Wystawy w Muzeum Regionalnym w Łukowie

W okresie wakacji Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza na wystawy stałe i czasowe dotyczące historii Łukowa i okolic, łukowskiej społeczności Żydowskiej oraz historii Zakonu Templariuszy na Ziemi Łukowskiej.

 

„Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej" – wystawa ukazuje najważniejsze wydarzeniach dotyczących historii Łukowa i okolic od początków kasztelanii łukowskiej do końca 1945 r. Wystawa w całości powstała w oparciu o zbiory Muzeum Regionalnego w Łukowie. Na wystawie prezentowane są m.in.:
• Przywilej lokacyjny miasta Łukowa, nadany przez króla Władysława Jagiełłę w Szczekarzewie, 23 czerwca 1403. Kopia z oryginału w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie,
• Przywilej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla wybrańców z Trzebieszowa, II poł. XVII w. Dar Leona Klimeckiego,
• Sprawozdanie z wizytacji kościoła pw. Narodzenia NMP w Łukowie, 1781. Dar Wiktora Osika,
• Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewódzkiej w Łukowie, 1828. Dar Zbigniewa Wajszczuk.
• Portret i legitymacja Franciszka Kanczewskiego. (ur. w 1845 w Jagodnem), weterana powstania 1863 w Łukowie,
• Plakaty i ulotki z lat 1918 – 1939
• Księga aresztowanych z lat 1942-1943,
• militaria oraz makieta łukowskiego grodu drewnianego.

 

„Tu mieszkaliśmy – historia łukowskich Żydów" – wystawa ukazuje łukowską społeczność żydowską, której liczebność przed wybuchem II Wojny Światowej stanowiła ponad 50% populacji Łukowa. Na wystawie prezentowane są plansze z dokumentami i zdjęciami oraz wspomnienia potomków łukowskich Żydów. Cennymi eksponatami są: Tora oraz Akta Gminy Żydowskiej z 1831 r. jak również dokumenty historyczne tj. świadectwo ślubu, urodzenia czy oznaczenia wieku. Na wystawie prezentowane są również macewy pochodzące z kirkuta, który istniał w Łukowie w miejscu obecnego parku oraz szpitala. Ciekawym uzupełnieniem wystawy jest makieta synagogi łukowskiej .

 

„Templariusze znowu w Łukowie" – wystawa czasowa nawiązuje do historii Zakonu Templariuszy na ziemiach polskich oraz ich związków z Łukowem i Ziemią Łukowską.

 

 

Powrót