ZAWIADOMIENIE O XXV SESJI RADY POWIATU

ZAWIADOMIENIE O XXV SESJI RADY POWIATU

ZAWIADAMIAM
że w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 13:30  w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II
w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIV sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2016 rok i I kwartał 2017 r.
 7. Informacja o podjętych działaniach do 31 maja 2017 roku i planach inwestycyjnych związanych z rozbudową szpitala w Łukowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2016 rok:
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 12. Informacja o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A. w 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łuków zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1337 L Sięciaszka Pierwsza – Czerśl w miejscowości Sięciaszka Druga.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łuków zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1313 L Suleje – Role – Wólka Świątkowa w miejscowości Role.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łuków zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1320 L Dminin Rzymy Rzymki – Hanna w miejscowości Rzymy - Rzymki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Łukowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Łukowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Łukowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Łukowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Łuków.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Opracowanie dla terenu Gminy Trzebieszów uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2018-2027, lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2017 r.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 34. Zakończenie obrad.


Z poważaniem:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ BRZOZOWSKI

Powrót