Konferencja z okazji 25-lecia Katolickiego Radia Podlasie

Konferencja z okazji 25-lecia Katolickiego Radia Podlasie

13 czerwca 2017r  z okazji 25-lecia Katolickiego Radia Podlasie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja poświęcona roli mediów lokalnych w polskiej polityce historycznej. W konferencji uczestniczyli m. in. Wicemarszałek Senatu  Maria Koc, Senatorowie RP Jan Żaryn i Waldemar Kraska oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski.  Prelegentami byli : prof. Jan Żaryn ;  ksiądz Andrzej Sochal ,Grzegorz Welik, Grzegorz Skwarek, oraz Mateusz Dzieduszycki. Podczas konferencji zwrócono uwagę na rolę mediów lokalnych, które tworzą przestrzeń dla funkcjonowania tradycyjnych wartości rodzinnych i patriotycznych. Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Łukowskiego. Samorząd powiatowy reprezentował Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach. Samorząd Powiatu Łukowskiego od wielu lat współpracuje z Katolickim Radiem Podlasie w zakresie promocji walorów turystycznych, gospodarczych oraz edukacyjnych. Na antenie KRP emitowane są również materiały dźwiękowe dotyczące prac Rady Powiatu Łukowskiego,  Starosty Łukowskiego, Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

W załączeniu GALERIA

 

Źródło: podlasie24.pl

 

Powrót