Konkurs fotograficzny w ramach II Festiwalu Jurajskiego

Konkurs fotograficzny w ramach II Festiwalu Jurajskiego

W ramach II Festiwalu Jurajskiego Lokalna Grupa Działania "Razem ku lepszej przyszłości" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Tematem zdjęć mają być dzieje przyrody Gminy Łuków.

Głównym celem konkursu jest zgromadzenie dokumentacji fotograficznej wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających gatunków, zmieniających się widoków natury i krajobrazu na terenie Gminy Łuków.

W konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Jeden uczestnik konkursu może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia. Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl zaznaczając w temacie: Konkurs fotograficzny Gmina Łuków dzieje przyrody w obiektywie. Zdjęcia można także dostarczyć na płycie CD/DVD osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. Termin upływa 5 września.

W załączeniu REGULAMIN

 

Powrót