I Rajd Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Trzebieszów

I Rajd Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Trzebieszów

Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Wypoczynku  w Trzebieszowie zapraszają mieszkańców Gminy Trzebieszów na I Rajd Święta Konstytucji 3 Maja pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa. Celem rajdu jest promowanie i kształtowanie  postaw patriotycznych poprzez rodzinną aktywność sportową i rekreacyjną mieszkańców Gminy Trzebieszów, promocja aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu  życia, propagowanie jazdy na rowerze jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej i pożytecznego spędzania czasu wolnego, propagowanie zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Trasa rajdu liczy ok. 35 km.

Formularze zgłoszeniowe indywidualne lub grupowe należy dostarczyć do: Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w wersji papierowej lub elektronicznej na e-mail gokiwtrzebieszow@wp.pl do  dnia 28 kwietnia 2017 (piątek).

Szczegółowe informacje: GOK  Tel.  25 796 0383 lub na stronie internetowej www.trzebieszow.gmina.pl oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl

Formularz zgłoszeniowy /PDF/

Regulamin /PDF/

Powrót