Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

Łukowski Ośrodek Kultury w piątek 26 maja 2017 roku o godz. 16.30 w Amfiteatrze Miejskim w Łukowie organizuje imprezę promującą artystyczny ruch amatorski szkół ponadgimnazjalnych - „XV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Łukowskiego". Impreza odbędzie się w ramach „Dni Łukowa 2017". Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest złożenie scenariusza programu wraz z kartą zgłoszenia, w terminie do 26 kwietnia 2017 roku w Łukowskim Ośrodku Kultury. Czas przeznaczony na prezentację nie może przekroczyć 30 minut. Program ma być formą autorskiego koncertu estradowego z elementami teatru, kabaretu, śpiewu, tańca, recytacji, muzyki, multimediów, światła i plastyki scenicznej. Szkoły otrzymują puchary ufundowane przez Starostę Łukowskiego oraz dyplomy okolicznościowe.

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są TUTAJ

 

 

Powrót