Międzyszkolne konkursy pt. „Św. Brat Albert uczy nas…”

Międzyszkolne konkursy pt. „Św. Brat Albert uczy nas…”

Z okazji roku św. Brata Alberta i 25-lecia powstania w Łukowie Parafii pod Jego wezwaniem, Parafia św. Brata Alberta w Łukowie, Siostry Nazaretanki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie oraz Łukowski Ośrodek Kultury organizują cykl miejskich międzyszkolnych konkursów pt. „Św. Brat Albert uczy nas…”. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie plastycznym, konkursie wiedzy oraz konkursie literackim. Konkursy organizowane są dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dorosłych oraz wychowanków Domów Pomocy Społecznej, przeprowadzane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wszystkie informacje dotyczące konkursów, regulaminy oraz terminy rozstrzygnięcia znajdują się na stronie internetowej: www.albert.lukow.pl

Prace dzieci, młodzieży i dorosłych z I etapu można składać  do 10 maja 2017 roku. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród podczas obchodów jubileuszu Parafii św. Brata Alberta, które odbędą się w dniach 17-18 czerwca 2017 roku.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: proboszcz Parafii pw. Świętego Brata Alberta w Łukowie - Ks. Kanonik Bogusław Bolesta, Starosta Łukowski - Janusz Kozioł oraz Burmistrz Miasta Łuków - Dariusz Szustek.

Powrót