XII Europejski Tydzień Szczepień 2017

XII Europejski Tydzień Szczepień 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że w dniach 24-30 kwietnia 2017r obchodzony będzie XII Europejski Tydzień Szczepień (ElW). Jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).Hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień : „Yaccines work" - Szczepienia działają". Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla ochrony zdrowia, że szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. Państwowa Inspekcja Sanitarna promuje szczepienia ochronne poprzez akcję informacyjną: „Zaszczep w sobie chęć szczepienia" Strona internetowa akcji informacyjnej: www.szczepienia.gis.gov.pl Adresatami przedsięwzięć są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych, w szczególności rodzice i opiekunowie dzieci oraz lekarze i pielęgniarki wykonujący szczepienia ochronne. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 11 wymienionej ustawy Główny Inspektor Sanitarny ogłasza na dany rok Program Szczepień Ochronnych, który obejmuje szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży, osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie oraz szczepienia zalecane.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie zaprasza osoby zainteresowane problematyką szczepień ochronnych do punktu informacyjnego w siedzibie PSSE w Łukowie, ul. Spółdzielcza 4, pokój nr 11 w dniach 24-30 kwietnia 2017 r. w godzinach od 09.00 do 14.00. Działania informacyjne będą prowadzone również w punktach szczepień Poradni POZ.

Ulotka /PDF/

Powrót