Projekt „Młodzi na start”

Projekt „Młodzi na start”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu "Młodzi na start!" zaprasza osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

W ramach projektu Fundacja oferuje:

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenia w Łukowie:

1) Spawanie MAG (140 godzin) - certyfikat UDT dla 12 osób

2) Specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób

3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób

4) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) - certyfikat UDT dla 12 osób

 

3. Staże zawodowe (3 miesiące)

Fundacja zapewnia:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za 1 godz. szkolenia
  • stypendium stażowe (1 700 zł/mies. netto)
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
  • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Udział we wszystkich opisanych formach wsparcia jest bezpłatny!

 

Więcej informacji:

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

www.fundacja.lublin.pl

 

 

Powrót