Uroczyste podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

Uroczyste podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

W dniu 9.03.2017r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyło się uroczyste podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej połączone   z inauguracją obchodów 50-lecia powstania Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.  W programie uroczystości zaplanowano przedstawienie wydarzeń związanych z obchodami Roku H.Sienkiewicza 2016 w Powiecie Łukowskim oraz poza jego granicami, wręczenie okolicznościowych statuetek oraz podziękowań dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w obchody, projekcję filmu dokumentalnego „Odkrywanie Sienkiewicza”, tematyczne wystawy oraz prezentację kalendarium obchodów jubileuszu 50-lecia powstania Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

 W uroczystości udział wzięli miedzy innymi : Wicewojewoda Lubelski – p.Robert Gmitruczuk, Poseł na Sejm RP – p.Krzysztof Głuchowski,  Poseł na Sejm RP – p.Teresa Hałas, Lubelski Wicekurator Oświaty – p.Eugeniusz Pelak, Dyrektor Telewizji Polskiej Oddział Lublin –  p.Ryszard Montusiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny –   p.dr.Henryk Łucjan, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – p.Marek Kopeć,   Wójt Gminy Krzywda – p.Jerzy Kędra oraz Zastępca Wójta –p.Barbara Kot, Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, Wójt Gminy Trzebieszów – Mirosław Szekalis, Zastępca Burmistrza Miasta Łuków – p.dr. Marcin Mateńko, Przewodniczący  Rady Powiatu Łukowskiego – p.Tadeusz Brzozowski, Wicestarosta Łukowski – p.Włodzimierz Wolski, Sekretarz Powiatu Łukowskiego – p.Jerzy Siwiec oraz Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – p.Maciej Cybulski. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów poszczególnych szczebli, instytucji kultury i nauki, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych, mediów oraz sympatycy twórczości Noblisty i przyjaciół Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Na adres Starosty Łukowskiego wystosowano listy okolicznościowe  od Wicemarszałka Senatu RP – p.Marii Koc /PDF/, Marszałka Sejmu RP – p.Marka Kuchcińskiego /PDF/, Posłów na Sejm RP /PDF/, Wicewojewody Lubelskiego – p.Roberta Gmitruczuka /PDF/, Marszałka Województwa Lubelskiego- p.Sławomira Sosnowskiego /PDF/, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego – p.dr. Krzysztofa Grabczuka /PDF/

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć po zmarłym w 2016r p.Antonim Cybulskim,  wieloletnim dyrektorze Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz inicjatorze działań związanych z Rokiem H.Sienkiewicza.  Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego p.Tadeusz Brzozowski przedstawił kalendarium inicjatywy Roku Sienkiewiczowskiego. Przedstawiciele władz Powiatu Łukowskiego wręczyli  statuetki /PDF/ oraz liczne podziękowania /PDF/ za zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości związanych z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej.

W załączeniu GALERIA

Powrót