Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

W związku z ogłoszonym przez Sejm i Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza, w dniu 13.03.2016r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Łukowskiego, instytucji kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego powiatu. Starosta Łukowski Janusz Kozioł otrzymał z tej okazji list okolicznościowy od Marszałka Województwa Lubelskiego. W programie uroczystości zaplanowano montaż słowno-muzyczny, występ dziecięcego zespołu folklorystycznego „Lipka” ,  koncert muzyki symfonicznej pt. „Janko Muzykant”, prelekcję pt. „Henryk Sienkiewicz- życie  i twórczość”, prezentację genezy ustanowienia Roku Henryka Sienkiewicza 2016 oraz kalendarza imprez jubileuszowych w Powiecie Łukowskim. Inauguracji  towarzyszyła wystawa pt. „Rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”, którą można będzie również obejrzeć przy okazji planowanych wydarzeń podczas obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej. Organizatorami inauguracji byli: Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Miasto Łuków, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Gmina Krzywda.

 

W roku 2016 przypada 170. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, 100. rocznica jego śmierci oraz 120. rocznica ukazania się drukiem najpoczytniejszej powieści pisarza pt. „Quo Vadis” . W tymże roku przypada także 50. rocznica powstania Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W związku z tym samorząd powiatu łukowskiego  opracował Kalendarium Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej. Planowanedziałania obejmują uroczystości jubileuszowe, działalność wydawniczą, cykliczne imprezy w Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, współpracę z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, zaangażowanie szkół, instytucji kultury oraz różnych organizacji . W powiatowym kalendarium zaplanowano między innymi: inaugurację obchodów Roku Sienkiewiczowskiego na Ziemi Łukowskiej, jubileusz urodzin noblisty, otwarcie wystawy czasowej „ Quo Vadis - u źródeł chrześcijaństwa”,  II Festiwal Kultury Sienkiewiczowskiej oraz wieczornicę z okazji 100- rocznicy śmierci H. Sienkiewicza.  Pozostałe działania obejmują wspólne wydarzenia i uroczystości z instytucjami zaangażowanymi w obchody.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Kalendarium Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej /PDF/

W załączeniu GALERIA

 

Powrót